Tự động hoá nhà máy

Cung cấp các giải pháp tự động hoá nhà máy theo yêu cầu của khách hàng.

ACS cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế và thực hiện các giải pháp tự động hoá SCADA, DCS, … và các giải pháp điều khiển phù hợp chotừng nhu cầu khác nhau của các ngành sản xuất. Đảm bảo cung cấp cho khách hàng một giải pháp tự động hoá toàn diện nhằm tiết kiệm chi phí nhân công, tiết kiệm năng lượng và chi phí bảo trì bảo dưỡng trong sản xuất.