Tích hợp hệ thống

Kết nối các hệ thống PLC của nhà máy sản xuất thành một hệ thống duy nhất, nhằm cung cấp cho khách hàng khả năng thống kê báo cáo, hỗ trợ quản lý và điều hành sản xuất.

ACS cung cấp cho khách hàng một giải pháp kết nối tất cả các hệ thống điều khiển (PLC) trong nhà máy thành một hệ thống điều khiển duy nhất, kết nối nhiều Cơ sở sản xuất/Nhà máy của một công ty lại với nhau. Nhằm cung cấp cho khác hàng các dịch vụ báo cáo thống kê, xem lịch sử sản xuất, tình trạng sản xuất của máy móc, quản lý và tiết kiệm điện năng, báo cáo xuất nhập tồn, báo cáo tình hình sản xuất hàng ngày/hàng tuần,… Để tiết kiệm thời gian quản lý và điều hành sản xuất cho Lãnh đạo Doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các báo cáo sản xuất theo thời gian thực thông qua đường internet, khác hàng có thể xem toàn bộ báo cáo trên các thiết bị di động như: máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động (smartphone),...