Sửa chữa - Bảo trì - Thay thế

ACS cung cấp dịch vụ trọn gói Bảo trì – Sửa chữa hệ thống Điện – Điều khiển định kỳ cho các nhà máy, cơ sở sản xuất.

- Theo dõi và bảo trì định kỳ thiết bị Điện - Điều khiển trong nhà máy
- Vệ sinh và bảo dưỡng tủ điện.
- Thay thế thiết bị định kỳ.
- Cân chỉnh, sửa chữa hệ thống cân.
- Phân tích rung động để chuẩn đoán tình trạng hoạt động của Động cơ.
- Báo cáo định kỳ tình trạng thiết bị Điện – Điều khiển toàn nhà máy.