Cân bằng động tại hiện trường

Cân bằng động tại hiện trường tất cả các loại thiết bị quay. Phân tích rung động bằng máy SKF Microlog Analyzer để chuẩn đoán tình trạng thiết bị.

ACS cung cấp dịch vụ cân bằng động tại hiện trường tất cả các loại thiết bị quay gồm:

- Quạt và máy thổi
- Máy nghiền búa
- Tuabin
- Thiết bị ly tâm
- Tang in
- Buly

Trước khi cân bằng động, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích rung động để đánh giá tình trạng thiết bị, xác định chính xác những vấn đề đang tồn tại của các bộ phận trong thiết bị như:

- Mất cân bằng động.
- Hỏng vòng bi, gối đỡ.
- Lệch khớp nối.
- Cong trục.
- Tang in
- Yếu kết cấu, …